Log in
23-24-25 mei| Pro Silva Excursie Amerikaanse Vogelkers
Deze balk niet meer tonen!
Home

Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging

De KNBV, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. We zijn een vakvereniging voor mensen werkzaam in de bos- en natuurbeheersector.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen. De vereniging organiseert regelmatig studiedagen en excursies. Bovendien ontvangen leden 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap. Daarnaast verzorgen we de website als bron van informatie over bos, natuur en landschap voor leden en andere belangstellenden.

Missie KNBV
Nieuws
Lid worden?
Top