Home >> Artikelen >> ALV met middagprogramma “(Hakhout) beheer in tijden van essentaksterfte”

Artikelen

182ste Algemene Ledenvergadering

ALV met middagprogramma “(Hakhout) beheer in tijden van essentaksterfte”

Een Aankondiging van de Activiteitencommissie
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Met genoegen nodig ik u uit voor de 182ste Algemene Leden Vergadering van de KNBV. De Algemene Leden Vergadering en het middagprogramma zullen plaatsvinden op vrijdag 4 november in: Buitenplaats Amerongen; Drostestraat 12, 3958 BK Amerongen.

De ALV begint om 9:30 uur. Allereerst zullen we vooruitblikken naar het komende jaar door middel van de begroting en jaarplanning voor 2017. Daarna staan we stil bij de toekomst van de vereniging; de strategienota. Net als tijdens de voorjaars ALV zullen we deze ALV ook stilstaan bij twee inhoudelijke thema’s die momenteel erg actueel zijn in onze sector. De essentaksterfte en het actieplan “wat snijdt hout”. Tijdens de voorjaars ALV zijn een tweetal besluiten genomen die van invloed zijn op het Huishoudelijk Reglement. Om deze wijzigingen daadwerkelijk door te kunnen voeren dient het Huishoudelijke Reglement opnieuw vastgesteld te worden. Het gaat om de oprichting van de commissie Nationale Bosbeheer Quiz en wijzigingen mbt rechten en plichten van sponsoren en donateurs. De volledige agenda treft u ook als bijlage bij deze uitnodiging aan.

 1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen van de voorzitter en benoeming notulencommissie.
 2. Notulen van de 181ste ledenvergadering d.d. april 2016, met daarin verwerkt de opmerkingen van de notulencommissie bestaande uit Meino Lumkes, Boudewijn Swart en Hans Gierveld.
 3. Mededelingen, melding wijzigingen in het ledenbestand/ donateurs/ sponsors en ingekomen stukken
 4. Begroting 2017
 5. Jaarplanning 2017
 6. Terugkoppeling Beheerdersdag 2017
 7. Inhoudelijk thema’s: Essentaksterfte; Actieplan: Wat snijdt hout
 8. Strategienota
 9. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
 10. Mutaties in bestuur en commissies + actuele en te verwachten vacatures
 11. Rondje KNBV commissie
 12. Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 13. Gesproken column door Tjeerd Broersma
 14. Datum volgende ALV
 15. Rondvraag
 16. Afsluiting

Aansluitend aan de ALV organiseert de activiteitencommissie, een middag rond het thema “(Hakhout) beheer in tijden van essentaksterfte”. Een meer uitgebreide beschrijving van deze middag treft u als bijlage aan. Aanmelden voor de ledenvergadering en/of het middagprogramma kan tot uiterlijk 31 oktober 2016. Ik verzoek u bijgevoegd inschrijvingsformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat van de KNBV, Verenigingen Beheer Nederland B.V. Spinosalaan 33, 2273XC Voorburg. Op uw aanmelding is de “Regeling inzake aanmelding en betaling” van toepassing. Na aanmelding ontvangt u alle inhoudelijke stukken voor de ledenvergadering. Deze stukken worden ook op de website www.knbv.nl geplaatst. Het bestuur hoopt veel KNBV-leden te mogen begroeten op Buitenplaats Amerongen op 4 november!

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.