Home >> Artikelen >> Excursie Amerikaanse vogelkers: gezamelijk initiatief van KNBV en VBV

Artikelen

Excursie Amerikaanse vogelkers: gezamelijk initiatief van KNBV en VBV

Een Verslag van de Commissie buitenland door Bart Nyssen
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Begin 19de eeuw kwam er in Europa een discussie op gang over uitheemse boomsoorten. Dat leidde eind 19de eeuw tot experimenten in bosverband en pas in de 20ste eeuw tot een algemeen gebruik van exoten in het bos. Een eeuw geleden vond de eerste grootschalige aanplant van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina Ehrh. of Padus serotina Borkh.) in Noordwest Europa plaats, vrijwel gelijktijdig met de oprichting van de Nederlandse Bosbouwvereniging; beiden uitingen van een oplevend belang van de bosbouw in Europa rond eeuwwende van de 19e naar de 20e eeuw. De Amerikaanse vogelkers werd, sinds de eerste wereldoorlog, met zeer veel enthousiasme aangeplant in vrijwel alle herbebossingen op heiden en stuifzanden. Nadat de Amerikaanse vogelkers met het beëindigen van deze bosaanleg haar nut verloor heeft zij onder de naam "€˜bospest"€™ een halve eeuw bestrijding doorstaan. De Amerikaanse vogelkers is nu wijder verbreid dan bij aanvang van de bestrijding. Tijd om in Duitsland ecologische kennis en voer voor onze discussies over het beheer van de Amerikaanse vogelkers op te halen. Op 10 en 11 juni togen vijfenveertig Nederlandse, Vlaamse en Waalse bosbeheerders en -onderzoekers naar "Jülicher Börde"€™, Odenwald en "€˜Rheinebene"€™. Onder de volgende hyperlinks vind je de verslagen van het bezoek aan:


Overnacht werd in het romantische Weinheim aan de voet van het Exotenwald. Ideale plek voor nabeschouwingen bij een glas Riesling of Weizen op Marktplatz en Burgruïne. Op basis van bijdragen van de bovenstaande deelnemers aan de excursie; heb ik getracht een samenhangend verslag te maken zonder teveel afbreuk te doen aan de individuele bijdragen.

Extra informatie

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.