Home >> Commissies >> Commissie bosgeschiedenis

Commissie bosgeschiedenis

Sinds medio 2008 is de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging een commissie rijker. De activiteiten van de voormalige Stichting Boskaart Nederland 1832 worden nu voortgezet door de Commissie Bosgeschiedenis onder de vlag van de KNBV. Deze commissie beoogt de beoefening en beleving van bosgeschiedenis in Nederland te bevorderen door enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds boshistorische informatie veilig te stellen voor de toekomst. De commissie zal onder andere lezingen, excursies en studiedagen gaan organiseren en boshistorisch gerelateerde onderzoeksvoorstellen uitwerken en de uitvoering daarvan door externe organisaties stimuleren.

Rapporten van de voormalige Stichting Boskaart Nederland 1832 zijn nog te bestellen via Probos (tel. 0317-466555 of ). Een lijst met publicaties kunt u hier vinden.

Commissie

J.J. (Jochem) Zuiderveen Borgesius
Voorzitter, sinds april 2008
J.N. (Jim) van Laar
Secretaris, sinds april 2008
N.M. (Nienke) Welle
Penningmeester, sinds juni 2013
R. (Robert) van Iersel
Lid, sinds mei 2014
G.C.P. (Gijs) van de Sande
Lid, sinds april 2008
P. (Pascal) Sauren
Lid, sinds juni 2013
G.J. (Joanneke) Smalbraak
Lid, sinds april 2010

Secretariaat

Commissie bosgeschiedenis
p/a Wageningen Universiteit Leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid
t.a.v. Jim van Laar
Postbus 47 6700 AA Wageningen
tel. 0317 - 48 61 98
fax. 0317 - 48 61 93

Artikelen