Home >> Commissies >> Commissie buitenland

Commissie buitenland

De commissie buitenland heeft als doel het mobiliseren van buitenlandse contacten met als uiteindelijk doel kennis en ervaring op het gebied van bosbouw in brede zin uit te wisselen.

Strategie

Om dit doel te bereiken organiseert de Commissie Buitenland één internationale excursie per jaar. Ook verzorgt de commissie artikelen in het Vakblad Natuur Bos en Landschap. Bij artikelen wordt dan vooral gedacht aan verslagen van buitenlandse excursies georganiseerd door de Commissie Buitenland; verslagen van reizen, excursies en ervaringen van individuele leden van de KNBV in het buitenland; en interessante artikelen vanuit het buitenland. Ten slotte werkt de Commissie Buitenland aan het ontwikkelen van contacten met zusterorganisaties in Europa. Gegevens worden ter beschikking gesteld aan leden van de KNBV.

De Commissie heeft in eerdere jaren excursies verzorgd naar Hongarije, Duitsland en België. In 2007 is het Nationaal Park Sumava en het bosreservaat van Boubin in Tsjechië bezocht. In 2008 stond een tweedaagse excursie naar de drielanden-regio op het programma: Wallonië, Hürtgenwald en Zuid-Limburg werden bezocht. In het voorjaar van 2009 zal een ééndaagse excursie worden georganiseerd, waarna in het jubileumjaar 2010 een grote meerdaagse excursie gepland staat.

In 2009 is de samenstelling van de commissie licht gewijzigd. De commissie dankt James Brenninkmeijer voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en secretaris! Momenteel heeft de commissie een vacature; geïnteresseerden kunnen zich via het commissiesecretariaat aanmelden.

Reacties, vragen en verslagen met betrekking tot bosbouwactiviteiten in het buitenland zijn welkom.

Commissie

R.F. (Reijer) Knol
Voorzitter, sinds april 2008
J.A.H.C. (Hans) Schilders
Secretaris, sinds januari 2009
C. (Casper) de Groot
Lid, sinds januari 2009
M. (Meine) Jacobi
Lid, sinds november 2003
A.P. (Ton) Remijnse
Lid, sinds oktober 2014

Secretariaat

Commissie buitenland
t.a.v. J.A.H.C. (Hans) Schilders
Eindhoven
tel. 06-51300027

Artikelen