Home >> Commissies >> Commissie natuurlijke verjonging

Commissie natuurlijke verjonging

In 2008 is begonnen met het opzetten van de commissie "??Natuurlijke verjonging". Deze commissie bestaat uit een aantal enthousiaste jonge KNBV leden die activiteiten gaan organiseren voor "bosbouwers onder de 35 jaar of jong van lijf en leden".

Aanleiding voor deze oprichting is het "vergrijzen" van de KNBV. Jaarlijks worden heel wat activiteiten georganiseerd, waarbij het overgrote deel van de deelnemers in de meeste gevallen de 40 reeds is gepasseerd. Het KNBV bestuur heeft daarom haar student bestuursleden verzocht een commissie van en voor jonge KNBV leden op te zetten. Tijdens de najaarsbijeenkomst van 7 november 2008 was een commissie snel gevormd, en timmeren we sindsdien hard aan de weg met onze activiteiten.

Het doel van de commissie is om meer van de jonge leden binnen de KNBV te mobiliseren door leuke aansprekende activiteiten te organiseren. Als nevendoel zal de commissie ook proberen bij te dragen aan het werven van nieuwe leden voor de KNBV. Gezien deze doelstelling is besloten de activiteiten van de commissie "Natuurlijke verjonging" ook open te stellen voor niet-leden van de KNBV.

Wil je weten wanneer de activiteiten van Commissie Natuurlijke verjonging plaatsvinden? Houd dan de website www.knbv.nl in de gaten of stuur een email naar met het verzoek om via de email op de hoogte gehouden te worden.

De ingezetenen van de commissie, Jasper de Groot (voorzitter), Wouter Delforterie (secretaris), Arjan Mostert, Pim van der Horst, Casper de Groot, Judith van Moorsel en Esther Machielsen hopen iedereen in grote getale te mogen begroeten op de activiteiten van de commissie. Ideeën en opmerkingen zijn van harte welkom en kunnen ingestuurd worden naar .

Commissie

J. (Jasprina) Kremers
Voorzitter, sinds september 2016
K. (Koen) Verhoogt
Lid, sinds september 2016
E. (Esther) Vervoort
Lid, sinds september 2016
F. (Folkert) Volbeda
Lid, sinds november 2013
N. (Nick) Warmelink
Lid, sinds november 2013
T. (Thomas) te Loo
Lid, sinds september 2016

Secretariaat

Commissie natuurlijke verjonging

Artikelen