Log in
Home

Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging

Wegens werkzaamheden aan de website kunnen tijdelijk storingen en foutmeldingen optreden. Onze excuses voor het ongemak.

Bos vervult naast de ecologische en economische functie een belangrijke rol voor de vrijetijdsbesteding. De KNBV is een vakvereniging voor mensen die betrokken zijn bij het beheer van het Nederlandse bos.

Dat kan zijn vanuit het feitelijke beheer, het onderwijs en onderzoek, het beleid of advisering, dan wel als boseigenaar. De vereniging bevordert de uitwisseling van kennis en ideeën over bos en bosbeheer onder haar leden en andere geïnteresseerden. Diverse commissies organiseren geregeld  kennisbijeenkomsten en excursie. Leden ontvangen 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Missie KNBV
Nieuws
Lid worden?
Top